Everywhere Group är en bolagsgrupp med fokus på social kapitalism - att använda kapitalismens mekanismer för att åstadkomma positiv påverkan på samhället och framtiden

Contentor

Läs mer om Contentors lösningar för texter och översättningar inom e-handel och det digitala. Läs mer

Mindpark

En mötesplats för kreativa idéer, tankar och människor. Ett av världens 11 mest spännande co-working space. Läs mer

Student Network & Campus Webbyrå

En studentdriven konsultverksamhet, med fokus på hemsidor, marknadsinsatser och evenemang. Läs mer

E-commerce Park of Sweden

Sveriges största nav för e-handel. Verksamhet med kontor, lager, logistik och framförallt kunskap.  Och hem för e-handelsinkubatorn, Sverige enda inkubator med fokus på digital försäljning. Läs mer.

Rescued Fruits

Det slängs för mycket frukt i onödan. Vi värnar om att ta tillvara på de resurser som producerats på bästa sätt. Läs mer

Wellbefy

Vi vill att människor ska må bättre. Genom att ge företag verktyg för att hantera friskvård och uppmuntra personal till att ta hand som sig bättre, skapar vi ett hälsosammare samhälle. Läs mer

Integratörerna Helsingborg

Vi genomför projekt som skapar en bättre social integration i samhället. Genom personliga möten och nytänk vill vi vara en del i att bilda ett varmare samhälle och samhällsklimat. Läs mer

Scandinavian School of Coffee

Baristayrket är ett växande yrke som många yngre har som sitt första jobb. Vi utbildar och ger självförtroende inom detta yrke, med kompetens och fokus på både praktiska övningar och djup teoretisk kunskap. Läs mer

Collab Concepts

Collaboration Concepts är ett bolag som arbetar med att skapa fler bra platser och miljöer. Vi bygger vidare på erfarenhet från Mindpark och E-commerce Park, och arbetar med konceptuppveckling. Läs mer