Everywhere Group är en bolagsgrupp med fokus på social kapitalism - att använda kapitalismens mekanismer för att åstadkomma positiv påverkan på samhället och framtiden

Contentor

Contentor är en nytänkande crowdsourcing lösning som underlättar för e-handel och digitala tjänster att arbeta på flera marknader och språk. Smart teknik skapar jobb åt 100-tals personer och gör det samtidigt enklare att arbeta med flerspråkiga webbplatser.

Läs mer om arbeta smart med lokalisering

Mindpark

En mötesplats för kreativa idéer, tankar och människor. Utsedd till ett av världens 11 mest spännande co-working space och en central nav i sydsvenska näringslivet. Här får människor möjlighet att testa och förbättra ideer och projekt, och utforma framtiden.

Läs mer våra unika platser som finns i Helsingborg, Lund och Malmö Hyllie och Malmö City.

Student Network & Campus Webbyrå

En studentdriven konsultverksamhet vid Lunds Universitet med fokus på hemsidor och digital marknadsföring, så väl som marknadsinsatser och evenemang. Målet är att förbättra kontakten mellan näringslivet och studenter, för att stärka dess konkurrenskraft.

Läs mer om ung digital kompetens

E-commerce Park of Sweden

Sveriges största nav för e-handel. Verksamhet med kontor, lager, logistik och framförallt kunskap.  Och hem för e-handelsinkubatorn, Sverige enda inkubator med fokus på digital försäljning.

Läs mer om Sveriges e-handelcentrum.

Rescued Fruits

Det slängs för mycket frukt i onödan. Vi värnar om att ta tillvara på de resurser som producerats på bästa sätt. Ett koncept som minskar matsvin och skapar produkter som marknaden efterfrågar.

Läs mer om hur vi räddar frukt

Wellbefy

Vi vill att människor ska må bättre. Genom att ge företag verktyg för att hantera friskvård och skapa medvetenhet enligt KASAM,hos anställda, skapar vi ett hälsosammare samhälle. 

Läs mer om digital HR produkter

SOCIAL BUSINESS LAB

Vi genomför projekt som skapar ett bättre samhälle. Ett projektkontor för sociala frågor. Genom personliga möten och nytänk vill vi vara en del i att bilda ett varmare samhälle och samhällsklimat, och skapa initiativ som hjälper att göra skillnad för människor, på riktigt. 


Läs mer om våra projekt

Scandinavian School of Coffee

Baristayrket är ett växande yrke som många yngre har som ett första jobb. Vi utbildar och ger självförtroende inom yrket, med kompetens och fokus på både praktiska övningar och djup teoretisk kunskap. Utöver det också en e-handel med fokus på bra och gott kaffe. 

Läs mer: baristautbildning

Läs mer: e-handel

Collab Concepts

Collaboration Concepts är ett bolag som arbetar med att skapa fler bra platser och miljöer. Vi bygger vidare på erfarenhet från Mindpark och E-commerce Park, och arbetar med konceptutveckling kring co-working och co-living. Vi vill göra det möjligt för personer att hitta syften i sin vardag, och kunna utforma framtiden på sitt sätt.

Läs mer om våra koncept